VÄLKOMMEN

BarnSamaritens önskan och vision är att få vara med och förbättra livet för barn och familjer som har det svårt på olika sätt. Vi vill på vårt sätt vara med och förändra världen. Genom utbildning, hälso- och sjukvård, daghem, kriscenter, gatubarnsprojekt, hjälp till självhjälp, kvinnoprojekt, upplysande verksamhet med mera, öppnar vi dörren till en bättre värld. Tillsammans med våra samarbetspartners vill vi bidra till att göra vårt för att världen ska bli bättre.

VAD ÄR BARNSAMARITEN?

BarnSamariten är en hjälporganisation som grundades 1980. BarnSamariten vilar på en kristen värdegrund och på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter

BarnSamariten bedriver sitt hjälparbete på olika platser i världen, men främst i Etiopien, DR Kongo, Zambia, Brasilien och Portugal. BarnSamariten arbetar främst för att hjälpa barn, kvinnor och familjer. Utbildning och hälsovård/sjukvård är viktiga delar i arbetet. Fadderbidrag förmedlas bla till, daghem, kriscenter, bebishem och stor tonvikt läggs vid hjälp till självhjälpsprojekt.

Vi vill vara med och påverka för en bättre värld!

HUR BÖRJADE DET?

BarnSamariten grundades 1980. Initiativtagare var Tore Kratz. På grund av sin svåra uppväxt kunde han identifiera sig med barn som fått uppleva fattigdom, misshandel och förnedring.

Tore föddes i Gällivare, 1929. När Tore var åtta år gammal blev hans pappa blind och därmed kunde han inte försörja sin familj längre. Mamman var känslokall och hård, hon förde pappan till ett ålderdomshem där han så småningom avled. Tore skickades till en uppfostringsanstalt i Kalix. Här mötte Tore den hårda verkligheten där misshandel hörde till vardagen. Tore stannande på uppfostringsanstalten till han var 15 år och minnena från denna tid satte djupa spår i hans liv. Vid 18 års ålder hamnade han i ungdomsfängelse, detta blev startskottet för ”fängelsetiden” i Tores liv. Tore försökte hela tiden fly ifrån de fängelse han satt i.

En ny dag kom i Tores liv. 1963 var han med om en händelse på fängelset som helt kom att förändra hans liv. Tore fick en dramatisk frälsningsupplevelse och blev kristen. Från denna stund började ett nytt och ljusare kapitel i Tores liv. 1964 kom han ut från fängelset som en fri man. Efter ytterligare några år träffade han sin blivande fru och de gifte sig 1967. I ganska rask takt fick de fyra barn och glädjen var stor.

1978 fick Tore och hans familj förmånen att åka till Sydamerika som missionärer. Här kom Tore åter i kontakt med fattigdomen och misären och bilderna från barndomen blev åter levande. Det var i mötet med de fattiga gatubarnen som visionen och drömmen om Barnsamariten föddes.

1997 avled Tore, men BarnSamariten lever vidare.

 

SÅ HÄR ARBETAR VI

BarnSamaritens mål är att samarbeta med lokal inhemsk organisation eller församling som engagerar sig för de utsatta i samhället. Ett lokalt nätverk av brinnande människor som lever nära dem som får hjälp. På så vis uppmuntras och stärks personer på plats. Vårt mål är att gå hand i hand med våra samarbetspartners och styrka dem i deras värdefulla insats för sitt eget folk. Det är de som är ägare av projekten och BarnSamariten finns med som inspiratörer, finansiärer, rådgivare och partner. Detta är en del av det långvariga arbetet, att investera i människor, nyckelpersoner som brinner för att hjälpa.

För att människorna själva ska kunna påverka sin situation och sitt samhälle arbetar vi långsiktigt. Vi vill verka för att barn och familjer ges möjligheter att genom egen förmåga förändra sina levnadsvillkor. Hjälp till självhjälp

Varje samarbetspartner skickar regelbundna rapporter om sina projekt. BarnSamaritens projekthandläggare har regelbunden kontakt med medarbetarna. Dessa rapporter ligger ofta som grund för våra nyhetsbrev. Med jämna mellanrum besöker BS projekten på plats. BarnSamariten följer hela tiden upp arbetet i projekten för att se att pengarna går dit de ska och att de används rätt. Utbetalning kan blockeras om partnern inte uppfyller överenskommet avtal.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Här kan du läsa vår verksamhetsberättelse. Du kan följa med från land till land och se hur respektive projekt arbetat under året som gått. Texten varvas med nytagna bilder från varje plats. Hoppas att du skall finna berättelsen intressant.

VÅRA RESANDE INFORMATÖRER OCH KALENDER

BarnSamariten reser kontinuerligt runt och besöker olika platser i Sverige. Vi besöker kyrkor, secondhand-butiker och företag. På olika typer av samlingar försöker vi informera och inspirera svenskar att sträcka en hjälpande hand till nödställda barn och familjer i Etiopien, DR Kongo, Zambia och Brasilien. Vi har fått förmånen att återkomma till många platser. Här nedan kan du läsa några korta rader om våra informatörer.
Läs vilka platser vi besöker den närmaste tiden: Kalender 

David Åström kommer från Arvika och besöker främst församlingar i Sverige och Norge. David har en lång musikalisk karriär bakom sig. David har skrivit en hel del sånger själv och med sin varma ton förmedlar han mycket hopp och tröst i sina sånger.  De församlingar som får besök av David kommer absolut inte bli missnöjda. David reser ofta tillsammans med sin fru Sarah, det är vi glada för.

Sedan april 2000 har Stefan Ström varit resande informatör för BarnSamariten. Under dessa 18 år har Stefan byggt ett stort kontaktnät med kyrkor, secondhand-butiker och företag. Stefan är bosatt i Bankeryd och innan han började inom BarnSamariten arbetade han som pastor.

Vi har glädjen att presentera vår nya informatör, Lennart Andersson.
Lennart kommer från Bankeryd i Småland och han har under många år rest och besökt åtskilliga församlingar i Sverige. Lennart är i sina bästa år och är en väldigt uppskattad talare och förkunnare och han har ett speciellt hjärta för Norrland. Det är många som tycker om Lennarts personliga och hjärtliga stil. Lennart varvar allvar och humor när han talar och sjunger. Här nedan ser du en bild på Lennart

Våra informatörer

David Åström
Resande Informatör & Musiker

Lennart Andersson
Resande Informatör

Stefan Ström
Insamlings-
koordinator

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL

BarnSamariten är en biståndsorganisation som har 90-konto.(Ett plusgiro/bankgirokonto som börjar på 90) Detta är en säkerhet så att insamlade medel används till hjälpverksamhet. Pengarna används till det ändamål gåvogivaren valt. All bokföring kontrolleras av auktoriserade revisorer och Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll bevakar att minst 75 % av de insamlade medlen går till ändamålet. BarnSamariten har som ambition att så mycket som möjligt av de insamlade medlen ska gå till ändamålet. Vill du komma till Svensk Insamlingskontrolls hemsida, klicka på loggan här nedan.

På kontoret hittar du oss

Bitte Ström
Verksamhetsledare, Handläggare

Birgitta Nordh
Administration

Stefan Ström
Informationskoordinator

David Åström
Informatör

Christian D Moeller
Ekonom, Handläggare

Lars-Olov Väcklén
Textgranskare

ALLA BEHÖVS!

BarnSamariten finansieras uteslutande genom insamlade gåvor, främst från privatpersoner, men också från kyrkor, skolor, föreningar, företag och Second Hand-butiker.

För BarnSamariten är den enskilda gåvogivaren väldigt viktig. Vi har sett att det finns behov av att delge information och ge rapporter från våra projekt så att gåvogivaren känner sig inspirerad att fortsätta. Vi hoppas att varje gåvogivare ska se att just de är viktiga för att hjälpen skall nå till de behövande. Tack vare våra trogna gåvogivare vågar vi ta nya steg och gå in i nya projekt. Vårt arbete bygger på den enskilde gåvogivarens trohet.
Genom ett bidrag på vårt plusgiro 90 11 30-5, bankgiro 901-1305 eller swish 9011305 hjälper Du oss att hjälpa. Tack på förhand!

Detta är vår styrelse!

Samtliga representanter i BarnSamaritens styrelse har längre eller kortare erfarenhet av missions och biståndsarbete i andra länder.

Kerstin Kratz
Ordförande

Christian D. Moeller
Civilekonom

Margareta Rydström
Läkare

Britt-Marie Ström
Verksamhetsledare

Eduardo Serafim Souza
Egenföretagare, Grafiker

Ann Kristin Moeller
Verksamhetschef

Translate »