Etiopien

Etiopien är ett land som plågats av många svältkatastrofer genom åren. Idag görs stora satsningar på utbildning i landet. För många barn som lever på landsbygden är skolan en avlägsen dröm som sällan blir verklighet. Därför satsar BarnSamariten på byskolor, alfabetiseringsprojekt och hjälp till självhjälp för att hjälpa den fattiga befolkningen i Etiopien.

Våra projekt i Etiopien

KRISPAKET – CORONA

Spridningen av coronaviruset skapar oro och ett allvarligt läge både i Sverige och runt om i världen. Under flera veckor har Smittskyddsinstitutet i Sverige gått ut med budskapet att den enkla handtvätten kan förebygga att vi insjuknar i COVID-19. I vårt land saknar vi inte vatten och tvål men i Etiopien ropar vår samarbetspartner just nu efter tvålar och vattendunkar. Medan vi hamstrar mat och mediciner finns det andra som oroar sig över hur de ska få hem vatten till sina hyddor.
BarnSamariten drog fram vatten till ett antal byar under 2018 och 2019. Brunnarna förser tusentals människor med vatten och är oerhört viktiga för att förebygga eventuell smittspridning. Alla bävar för en fruktansvärd situation och folket är mycket oroliga och rädda.

Vår medarbetare Worknesh skriver:
-Det finns en stor rädsla för att viruset ska sprida sig och komma till byarna.
WHO:s chef, Tedreos Adhanom Ghebreyesus, uppmanar nu Afrika att ”förbereda sig för det värsta och att förbereda sig idag!
Folket nås av nyheterna via radio och blir oroliga och uppgivna då de inser att de inta kan göra det de blir uppmanade att göra, på grund av fattigdom. De har inte råd att köpa vattendunkar och tvålar.

 

Nu kommer vi att göra en extra insats till utsatta familjer och vädjar om bidrag. Det är 2700 familjer runt våra projekt som står i omedelbart behov av hjälp!
Ett krispaket med vattendunkar och tvålar till en familj kostar 130 kr.
Hoppet om att vi finns där för dem just nu, betyder oerhört mycket. Hjälp oss att svara på deras nödrop.
Med din hjälp lindrar vi oro och förebygger smittspridning!

Swisha din gåva till 901 13 05
Märk inbetalningen ”Krispaket Etiopien”
TACK!

FRÅN ANALFABET TILL LÄSKUNNING

Utbildning är en grundläggande förutsättning för att kunna ta sig ur fattigdom.

Barnsamariten tillsammans med samarbetspartnern 3D Hope For Tomorrow, gör det möjligt för tusentals barn och ungdomar att få gå i skolan, från förskola till universitet. Barnen får skolmaterial och skoluniform samt regelbundna hälsokontroller. De allra fattigaste får matpaket för att klara av skoldagen. I skolan formas värderingar. Vi hoppas och drömmer om att få se en ny generation växa upp till trygga och ansvarstagande individer, med kunskap som kan leda till en hållbar utveckling.

Utbildning har stor betydelse för att på lång sikt minska fattigdomen. 58 miljoner barn i världen, 5-14 år, tvingas arbeta istället för att gå i skolan. Ett barn som får utbildning bryter ett mönster av utanförskap och blir medveten om sina rättigheter. Utbildning öppnar nya dörrar!

Skolprojektet i Etiopien har funnits sedan år 2001 och gett ett fint resultat. Många pojkar och flickor har burit på drömmen om att få lära sig läsa, skriva och räkna. För många barn har drömmen blivit verklighet.

Jämställt
Idag finns våra skolor i fem byar. Drygt 3200 elever går i BarnSamaritens byskolor, fem dagar i veckan. Ett av våra mål är att det ska gå lika många flickor som pojkar i skolorna. Flickorna är alltid mest utsatta. Det anses nämligen som en självklarhet att flickorna ska hjälpa till i hemmet, med syskonen och försörjning. Dessutom blir många unga flickor bortgifta i tidig ålder. När barn får möjlighet att gå i skolan får de också framtidsdrömmar. Många drömmer om en utbildning och ett yrke. Hoppet tänds och både barn och föräldrar ser nya möjligheter. Den negativa trenden av okunskap och utanförskap i samhället börjar sakta brytas.

Vuxnas rättigheter
En majoritet av de vuxna i byarna är analfabeter. Därför har vi gett även dem en möjlighet att få gå i skolan, men då kvällstid. Tack vare kurserna stärks de vuxnas självförtroende och de börjar se nya möjligheter. 

Skolfaddrar öppnar dörrar
Skolfadderstöd ges till de barn som tar sig vidare från våra byskolor till den statliga skolan. Bidraget ska främst täcka kostnader för skoluniform, skolmaterial och mat så att de orkar med dagen.

Då vi anser att utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet gör vi vad vi kan för att barn och ungdomar ska få denna möjlighet. Vi behöver därför ständigt nya skolfaddrar för att så många som möjligt ska få chansen att studera.

Många av de barn/ungdomar som avslutar grundskolan drömmer om att läsa vidare på universitetet. Men tyvärr förblir detta oftast bara en dröm eftersom de inte har några ekonomiska möjligheter. Vår dröm är att kunna hjälpa ungdomarna ekonomiskt så de kan förverkliga sin dröm om en yrkesutbildning. Vi har redan varit med och gett stöd för att ungdomar ska kunna läsa vidare till sjuksköterskor, bilmekaniker, agrenomer och ingenjörer mm.

Målsättning:

  • Att alla oberoende av kön, folkgrupp, religion eller ålder ska få lära sig läsa, skriva och räkna.
  • Att erbjuda alla skolbarn hälsoundersökning och behandling.
  • Att alla flickor som har fått sin menstruation ska få ett hygienpaket för att kunna gå i skolan utan avbrott
  • Att de fattigaste eleverna skall erbjudas ett mål mat under skoldagen.
  • Att vuxna och ungdomar ska få information om hälsovård, hiv/aids, familjeplanering, och droger.

Vi behöver dig som skolfadder!

Du kan köpa en skoluniform eller skolböcker i vår gåvoshop

FOKUS PÅ HÄLSA OCH HYGIEN

Sedan vi började vårt arbete med skolorna i Etiopien, har vi försökt att se till barnens hela behov, även hälsovård. Många av barnen kommer från extremt fattiga familjer där sjukdom och svält är en del av vardagen.

Alla barn borde ha rätt till samma utbildningsmöjligheter. Flickor som växer upp på landsbygden saknar det vi tar för givet, som trosor och bindor. När flickorna kommer upp i tonåren får de sin menstruation. Men då de varken har bindor eller trosor tvingas de stanna hemma under perioden och missar därför undervisningen. Vi funderade på hur vi skulle kunna hjälpa flickorna. Vi köpte in ”hygienpaket” till några flickor på prov, för att se om de kunde tänka sig att använda skydden. Responsen var positiv och flickorna tyckte det fungerade mycket bra.

I samarbete med sjuksköterskor, kopplade till skolorna, började vi informera flickorna om hur de ska ta hand om sig och sköta sin hygien vid menstruation. Flickorna var lite blyga i början, för detta är inget man vanligtvis talar öppet om, men i denna lilla flickgrupp förstod de att alla var i samma situation. Tack vare dessa samtal blir det naturligt att beröra ämnen som könsstympning, preventivmedel och graviditet.

Hygien och drömmar
Flickor som får mens och uteblir från skolan kan nu få ett hygienpaket för att de ska kunna fortsätta komma till skolan.
Hygienpaketet innehåller: bindor, trosor, tvål, salva och smärtstillande medicin. Kostnad 400 kr per år (33 kr/mån)

Vi vill att flickor på samma villkor som pojkar ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar om en bra utbildning. Därför har vi valt att göra denna insats.

Räddar liv!
Målsättningen är att erbjuda hälsovård till barn som är kopplade till våra fem skolor. Hälsokontroller görs kontinuerligt. Vid symptom och diagnos ges hjälp och behandling. Tillgången till sjukvård är mycket liten på den etiopiska landsbygden. Sjukdomar som mask i magen, malaria och andra infektioner kan för det mesta behandlas. Tack vare att barnen är registrerade får de del av statliga vaccinationskampanjer. Genom information och behandling kan vi påverka barnens situation. Ibland händer det att barn behöver vård på sjukhus i närmaste större stad. Utan dessa insatser skulle många av barnen inte ha överlevt. Hälsovård räddar liv och små insatser kan betyda så mycket!

Du kan köpa det lilla hygienpaketet i vår gåvoshop 

KOR OCH GETTER FÖRÄNDRAR

Koprojektet har varit igång sedan 2007 och utfallet har varit mycket positivt. Getprojektet kom igång under 2014, även det ett projekt som landat i mycket god jord. Att få näringsrik mjölk till barnen betyder mycket. Man använder den mjölk man behöver och det som blir över säljs eller byts mot andra varor. I Etiopien är befolkningen på landsbygden ofta hårt drabbad av sjukdomar och undernäring. Många familjer förlorar barn i svält och sjukdom. Det är dessa familjer vi vill hjälpa, bland annat genom att ge en ko eller getter. Arbetet drivs av vår lokala partner 3D Hope for Tomorrow

Tenayea Bogalew bor med sin mamma och fem syskon på landsbygden. Hans mamma har tuberkulos och pappan är död sedan något år tillbaka. Livet har varit svårt för familjen. På grund av fattigdomen kunde inte Tenayea och hans syskon gå i skolan. Men våra medarbetare kom i kontakt med familjen och erbjöd flera av syskonen en plats i skolan som Barnsamariten driver i närheten. Familjen fick även en ko som hjälp till sin försörjning då deras situation såg hopplös ut. Livet har vänt. Kon fick en kalv och gav familjen flera liter mjölk om dagen. Mjölk de själva fick del av och som de även kunde byta mot andra varor eller sälja. När kalven blev större kunde de sälja den för att täcka kostnader som uppkommit då familjen behövde mediciner. Kon blev dräktig igen och har nu fått en kalv till. Tenayea och hans familj är oerhört tacksam till den givare som sett till att de fått en ko. Denna ko har gett dem ett bättre liv!

Ko betalar skolgången
I Etiopien sägs det att en ko är en bank. Kon ger näringsrik mjölk och kalvarna som föds kan behållas eller säljas. För pengarna kan familjen betala skolgången för barnen, köpa förnödenheter, mediciner, betala skolmaterial och skoluniform. Kor köps in som beskrivs nedan och delas ut till de allra fattigaste familjerna. En mjölkko kan förändra en familjs hela situation. Man uppskattar att den ska kunna ge 5 – 7 liter mjölk per dag om den får bra foder. Detta är en stor hjälp för en fattig familj!

Näringsrik getmjölk
Getprojektet är i full gång och fler familjer väntar på att få denna gåva. Genom att familjerna får tre getter var så kommer getterna snabbt igång och ger killingar. Getterna trivs i flock och mår bättre om de inte är ensamma. Mjölken är mycket näringsrik och stärker immunförsvaret, något som är särskilt viktigt för de som är sjuka, undernärda och för familjerna med mycket små barn.

Det är enkelt att ha en get, då de själva hittar sin mat. Spillningen från getterna används till odling och bränsle vid matlagning. Getterna är dräktiga sex månader. När familjerna fått igång sin lilla getfamilj och killingarna växt till, kan de sälja dessa för att få en inkomst. Livet förändras för de fattiga familjerna och de är mycket stolta och rädda om sina getter.

Ko och get ger hopp
Familjerna som får en ko eller get gör allt de kan för att ta hand om dessa. De vet att om någon i familjen blir sjuk, kan de sälja en kalv eller get och på så sätt få hjälp till utgifterna.

Vi har sett att livet förändras för de familjer som får en ko eller get, detta ger familjerna hopp om framtiden och blir en hjälp som är ovärderlig.

Många fattiga familjer står i kö för att få en ko eller en get!

De familjer som i första hand kan få en ko eller get är:

  • De med många barn
  • De som förlorat barn p.g.a. svält.
  • Ensamstående föräldrar.
  • De som är svårt sjuka och har svårt att klara försörjningen.

 

Veterinärer tryggar
Getter och kor köps in på en boskapsmarknad och fraktas sedan till någon av byarna där vi har våra skolor. Om en get eller ko är sjuk kan det bli bekymmer och orsaka att andra djur i byn blir smittade. Därför har våra medarbetare kontakt med jordbruksuniversitetet i Awassa där blivande veterinärer utbildas. Blivande veterinärer åker med till boskapsmarknaden där inköpen av getter och kor görs. Djuren undersöks noggrant för att man ska säkerställa att de är helt friska innan de tas ut till byarna. Alla djur som köps in följs noga upp av vår kreatursansvariga. Detta gäller både ko- och getprojektet. Vid behov kan familjerna även få ett foderbidrag under första tiden, det är särskilt viktigt under de torrperioder som brukar drabba dessa områden.

Ko- och getprojektet innebär en konkret hjälp och förändrar livet för de familjer som får del av gåvan!

Många väljer att ge en ko eller get i samband med att någon fyller år eller i samband med julen. Gåvan brukar vara mycket uppskattad!

Köp en ko eller en get i vår gåvoshop

mat

Matpaket till svältande!
Etiopien drabbas regelbundet av torka som leder till hungersnöd.

Situationen är periodvis mycket allvarlig. Skördarna uteblir och folket far illa. Barnen är svaga och många undernärda. Barn som är undernärda orkar inte följa med i skolarbetet eller i andra aktiviteter. Våra sjuksköterskor arbetar med kontroller på skolorna av barnen för att se var behoven är som störst!
Extra matpaket behöver delas ut med jämna mellanrum till de fattigaste. Ett matpaket kostar 250 kr och räcker en hel månad. Då får familjen majsmjöl, olja, socker, salt och vatten. Det allra nödvändigaste för att överleva.

Skriv ”Mat Etiopien” på inbetalningen.

SWISH  9011305

Bg 901-1305, Pg 90 11 30-5

Translate »