DR Kongo

Flera decennier av krig och vanstyre har hindrat utvecklingen i Demokratiska Republiken Kongo. I detta land och pågår just nu en av jordens dödligaste konflikter. Våldtäkter används systematiskt av väpnade grupper för att skrämma och kontrollera civilbefolkningen. Våldet finns överallt och det riktar sig främst mot kvinnor och deras familjer. BarnSamariten stödjer ett rehabiliteringsarbete för våldtagna flickor och deras barn genom organisationen LAV. BarnSamariten stöder även Badilika. Målgruppen är de barnprostituerade flickorna som lever på bordellerna i Bukavu.

Vårt arbete i DR Kongo

SAVE A GIRL

I  staden Bukavu samarbetar BarnSamariten med organisationen Panzi Foundation/Badilika, där den världskände och uppmärksammade läkaren Denis. Mukwege är ordförande.
Doktor Mukwege är, som många känner till, en av pristagarna till Nobels fredspris 2018.  Han får fredspriset för sin kamp mot det sexualiserade våldet som används som vapen mot kvinnorna i Kongos krig och konflikter.

Det gemensamma projektet riktar sig till barnprostituerade flickor som lever på bordellerna i och runt Bukavu i Syd Kivu. Ofta är flickorna på pubar och bordeller pga fattigdom. Flera har fått egna barn som resultat av livet på bordellerna. Bebisarna lever med sina unga mammor på bordellerna dygnet runt. Det är en fruktansvärd situation, att själv vara barn och få barn är tillräckligt svårt.  Att dessutom behöva försörja sig som barnprostituerad är en helt förfärlig situation.

Badilika arbetar sedan ett antal år med ett förebyggande upplysningsarbete för att nå folket på gräsrotsnivå. Framför allt har man spridit information om mänskliga rättigheter för kvinnor. De arbetar också med att upplysa folket om de risker som finns när unga flickor arbetar på bordellerna. De informerar det civila samhället om lagar och anmäler bordellägare och förövare.

Lokala organisationer arbetar ideellt
Upplysningsarbete på gräsrotsnivå består även i att ge kunskap om mänskliga rättigheter, intimhygien, sexualundervisning och preventivmedelsrådgivning. Idag finns närmare åtta hundra frivilliga volontärarbetare knutna till Panzi Foundation/Badilika. De har en kartläggning över de prostituerade flickorna, gatubarnen, kunderna och bordellägarna.  Volontärerna fungerar även som ett moraliskt stöd för flickorna och barnen. Nätverket består bland annat av parajurister och andra kunniga personer.

Varför prostituerad?
Oftast är det fattigdom som tvingar barnen ut på gatan eller till bordellerna. Barnens familjer är ofta stora och det är många munnar som ska mättas. Hushållets små inkomster räcker inte för att ge alla barnen mat. Barnen hänvisas till gatan för att själva försöka att hitta något att äta, de blir gatubarn. Livet på gatan är hårt och svårt, är man en ung flicka är risken för våldtäkter stor.

Flickorna söker inkomst på bordellerna för att få pengar till mat och tak över huvudet. Oerfarna och sårbara blir de offer i en fruktansvärd industri. De hamnar på bordellerna och det är svårt för dem att komma därifrån.

Save a girl – Rädda en flicka

Vår målgrupp är flickor mellan 10-14 år. Dessa unga flickor lever som prostituerade på bordellerna i Bukavu.  Det är vanligt att de blir gravida och föder egna barn. Många män vägrar nämligen att använda kondom. Dessa unga, värnlösa flickor är oerhört utsatta.

Ingen mamma, pappa eller annan anhörig vill att deras barn ska behöva vara på bordeller, men fattigdom ger dem inte något val. Vi har därför startat projektet Save a girl, tillsammans med vår partner Panzi Foundation/Badilika.

Vi försöker i möjligaste mån hjälpa barn att återvända hem, om de har någon anhörig att återvända till. I det kongolesiska samhället är en våldtagen flicka ofta utfryst. Här är dialog och kunskap viktigt.

Projektet ”Save a girl – Rädda en flicka”, riktar sig till de barn som lever som prostituerade men som inte har något hem att direkt återvända till när de fått möjligheten att lämna bordellen.

Flickorna är ofta rädda, osäkra och extremt utsatta utan någon anhörig vid sin sida. När vi ska hjälpa dessa flickor bort från bordellerna behöver de ha en trygg plats att landa på. De behöver en ny familj. Flera av flickorna har egna små bebisar eller små barn vid sin sida som de fött under tiden de varit på bordellen. Vi erbjuder flickorna möjlighet att få komma till ett så kallat ”Safe house”. Här är flickorna trygga. I varje hem finns husmammor. Husmamman är viktig för flickorna. Hos henne ska de kunna känna trygghet.

Ge bort en meningsfull gåva till någon ! Beställ den i vår gåvoshop. Här kan du direkt stötta projektet, Save a girl

Samtal och terapi

Många av flickorna är skadade och traumatiserade av livet på bordellerna. De mår psykiskt dåligt. Våldtäkter, ensamhet, utsatthet och oönskade graviditeter har gjort flickorna nedstämda och deprimerade. Ett team med bland annat socialassistent och psykolog från Panzi sjukhuset kommer att hjälpa flickorna tillbaka ett ett så bra fungerande liv som möjligt. De har som mål att regelbundet träffa flickorna i samtal.

Många av flickorna har även fysiska skador och sjukdomar. De behöver vård och hjälp. Även detta kommer att vara möjligt genom Panzi sjukhuset. Flickor som är HIV-positiva kommer att ges stöd genom ett HIV-projekt.

Flickorna kommer att erbjudas juridisk hjälp om de vill anmäla förövarna och för att bättre förstå sina rättigheter. Många är analfabeter och okunniga om sina rättigheter.

Utbildning

Så snart det är möjligt kommer flickorna att få börja skolan. Skolavgifter, skoluniformer och skolmaterial ligger också med i budgeten för Safe Housen. Många har upplevelser som måste bearbetas innan de är redo för att börja i skolan. Detta kommer att bedömas individuellt från flicka till flicka.

För de äldre flickorna kommer man att erbjuda yrkeskurser i bla sömnad vid sidan av skolan. Detta för att de ska kunna bli självförsörjande och stå på egna ben.

Samtal med Denis Mukwege

Sommaren 2015 träffade BarnSamaritens representanter Dr. Mukwege när han besökte Sverige.
I april 2016 fortsatte vi samtalet på plats i Bukavu, DR Kongo.
Dr. Mukwege vädjar om hjälp till dessa flickor och deras barn. Han är djupt oroad över den generation som tvingas växa upp under dessa omständigheter. Han är oroad över de barn som tvingas växa upp på bordellerna vid sidan av sina unga mammor:
Vad ska det bli av dem? Att se sin mamma utnyttjas, drogas och misshandlas kan få katastrofala konsekvenser i ett barns liv, säger Dr. Mukwege.

Vi behöver all hjälp vi kan få för att kunna gå in i detta projekt.
Idag finns det ungefär 1000 registrerade barnprostituerade flickor i och runt Bukavu. Hur många bebisar som lever vid sidan av sina mammor vet man inte riktigt, men de är många.

Vi har nu startat fyra Safe House, men vi ber och hoppas att kunna starta flera. Det kommer vi att göra allt eftersom vi ser att vi får in regelbundna gåvor till ändamålet. Barnen längtar bort från livet på bordellerna och ett Safe House gör skillnad, det blir en räddningsstation, ett hem att vara trygg i.

Våra medarbetare står redo att sätta igång att ta hand om flickorna.
Du behövs som gåvogivare till projektet ”Save a girl”.

I kostnaden för ett Safe House ingår hyran för huset, mat, mediciner, tester, hygienartiklar, skolavgifter, skolmaterial, skoluniformer, lön för husmamman, socialassistent och vakter mm.
Kanske finns det något företag, secondhand eller privatperson som vill bidra?
Då är ni så välkomna att höra av er.
Ert företag eller er second hand kan driva ”ett eget” Safe House. Den möjligheten finns just nu!

Bli månadsgivare

LÅT AFRIKA LEVA

I östra DR Kongo, närmare bestämt i Bukavu, verkar en av BarnSamaritens samarbetspartner, ”Låt Afrika Leva”. LAV har funnits sedan 2002 och arbetar med olika frågor kring mänskliga rättigheter och försöker skapa bättre förutsättningar för unga människor, framför allt kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld. Målet är att ge dem utbildning och hjälp att starta eget för att bli självförsörjande. Många kvinnor vittnar om att de blivit förskjutna av både sin by och familj efter våldtäkten. De blir övergivna mitt i ett kritiskt skede i livet och samtidigt är de gravida. Det är en mycket svår situation för flickorna och deras ofta oönskade barn!

Sömnadskurs – förändrar livet
BarnSamariten stödjer två center som är ligger utanför Bukavu, platserna heter Luhwindja och Bideka. Här går totalt 20 unga kvinnor mellan 15-21 år. De flesta av dessa kvinnor har varit utsatta för någon form av sexuellt våld dock inte alla. I närheten av Luhwindja finns många gruvor. Många av våldtäkterna sker i gruvorna. Kvinnorna kommer dit för att sälja frukt och mat till gruvarbetarna. Flickorna har oerhört svåra erfarenheter och upplevelser bakom sig. Det är svårt att förstå hur världen kan vara så mörk. Det finns exempel på flickor som förts till rebellgrupper i skogen och där har det hållits som sexslavar eller så har de utnyttjats i närheten av sin by. Berättelserna ser olika ut

På centret erbjuds en nio månaders sömnadskurs. Tanken är att hjälpa kvinnorna igång med en egen näringsverksamhet så att de kan bli självförsörjande. Förutom yrkesträning erbjuds även kurser som handlar om HIV, hälsa, mänskliga rättigheter, barns rättigheter, hygien, jämlikhet och företagsekonomi.
I de fall kvinnorna inte kan läsa och skriva erbjuds de ett alfabetiseringsprogram.
LAV har sett väldigt fina och positiva resultat av sin verksamhet. I det längre perspektivet får flickorna möjlighet att mer effektivt kunna påverka sin ekonomiska och sociala situation. Kvinnorna blir självständiga och får en ökad trygghet. Dessutom ökar deras anseende i byn efter utbildningen. I många fall kan vi även se hur de pga av utbildningen även välkomnas tillbaka till sina familjer. Forskning kring bistånd visar tydligt att ekonomiskt självständiga kvinnor skapar ett bättre hållbart samhälle. Deras barn får mat, kläder och därmed förbättras deras hälsa vilket i sin tur gör att de kan tillgodogöra sig utbildning bättre. Detta vill vi ta fasta på i detta väldigt viktiga projekt.

Syateljé – Kooperativ
De flickor som inte kan komma tillbaka till sin by eller någon familj får hjälp att tillsammans starta ett kooperativ där flera ensamma flickor med barn stöttar varandra i en verksamhet och ett hushåll. Detta har varit väldigt lyckat.

Samtal och terapi
Många av flickorna mår psykiskt dåligt. Våldtäkt, ensamhet och oönskad graviditet har gjort många av dem nedstämda och deprimerade. LAV hjälper flickorna med en individuell psykologisk handlingsplan. Flickorna får möta psykolog i enskilda samtal och så småningom även lära sig samtala om sina upplevelser i grupp för att kunna hjälpa varandra. Fortlöpande försöker LAV möta flickornas biologiska familjer för att stärka banden mellan flickorna och familjerna.

Barnen
Många gånger är pappan till barnen okänd och utan namn på pappan kan barnen inte registreras och därmed kommer de sakna vissa medborgerliga rättigheter. LAV hjälper och informerar de unga mammorna hur de kan registrera sina barn.

Under kurstiden betalar vi så att kvinnornas barn kan få gå i förskolan. Varje morgon kl 9.00 öppnar förskolan och den håller öppet till 15.00 då barnens mamma slutar sin dag. Förskolorna är nybyggda och ligger på samma område där deras mammor går. Det är pedagogiska och stimulerande miljöer där det finns tid för lek, pyssel, rita och måla. Nu finns även en lekplats med gungor, karusell, gungbräda och rutschbana. Denna plats är högt älskad av barnen. Självklart får barnen mat under dagen. Om barnen blir sjuka betalar vi även för läkarvård. Barnen ingår i de vaccinationsprogram som erbjuds.

Examen
I samband med avslutad kurs erhåller varje flicka ett startpaket som hjälper henne att komma igång med sitt företag. Här nedan kan du klicka på länken om du vill sponsra en flicka med en symaskin. En symaskin kostar 1300 kr och ingår i startpaketet.

Läget är akut i DR Kongo! Mycket behöver förändras. Stöd vårt arbete för unga utsatta kvinnor. När du anmäler dig som understödjare till detta angelägna projekt fyller du i: Krigets offer, DR Kongo. Klicka på rutan här nedan för att komma till själva formuläret.

Du kan köpa en symaskin i vår gåvoshop

JORDBRUKSPROJEKT

I början av 2018 påbörjades ett jordbruksprojekt i Luhwindja för att hjälpa den fattiga befolkningen och framför allt de våldtagna unga kvinnorna med försörjningen. De våldsutsatta kvinnorna  förskjuts ofta av sina familjer, men tack vare yrkesutbildningar får de redskap att själva kunna ta sig ur den fattigdom de lever i. Vår lokala samarbetspartner är LAV, Låt Afrika leva.

I DR Kongo lider många brist på mat och det i sin tur leder till undernäring. För att kunna hjälpa både med akuta och långsiktiga insatser tror vi att jordbruksprojektet är viktigt. Vi arbetar med att främja kvinnornas möjlighet till långsiktig försörjning genom jordbruksprojektet och sömnadsprojektet. Jordbruksprojektet ska hjälpa de utsatta kvinnorna med försörjningen och bidra med mat till de andra projekten som vi understöder. Projektet är nystartat och förhoppningen är att det ska ge många människor en försörjning. Våra medarbetare tror på initiativet och de drömmer om att det på sikt ska kunna generera inkomster så att fler våldtagna kvinnor med barn och även tidigare barnsoldater ska kunna få hjälp.

Grisar och höns gör skillnad
Kvinnorna kommer även att lära sig djurskötsel. Ett hönshus och grisstall finns nu på plats och drömmarna om vad jordbruksprojektet ska kunna få betyda är stora. Förutom att grisen är en källa till näring, är gödseln ett tillskott som bidrar till större skördar. En värphöna ger ägg som genererar inkomst. En del av matprodukterna från jordbruksprojektet kommer att fraktas till yrkesskolan och förskolan i Bideka och på sikt kommer man även att kunna förse de olika yrkesutbildningarna i Bukavu med frukt, grönsaker och ägg. Att sälja matprodukter på den lokala marknaden är också en målsättning. En del av inkomsterna går till elevernas självhushåll och till deras barn. Jordbruksprojektet kommer att bli till hjälp på många olika sätt.

Inom kort kommer vi även att kunna erbjuda er att handla både höns och grisar i vår gåvoshop.
Vår förhoppning är att få ihop många grisar och höns till hjälp för de utsatta kvinnorna och deras barn i Kongo.

Translate »