Portugal

Välfärdssamhället i Portugal är inte lika väl utbyggt som det svenska. Här finns det många människor med grundläggande behov. Vi vet att Portugal drabbats hårt av finanskrisen och många barn har också blivit lidande. I Portimao, Portugal, spelar BarnSamaritens kriscenter en viktig roll.

Kriscentret i Portugal

KRISCENTRET – EN OAS
I staden Portimâo, stöder BarnSamariten ett kriscenter som drivs av organisationen Lar de Crianacas Bom Samaritano (på svenska: Den barmhärtige Samaritens Barnhem) Det är ett hem dit barn med akut behov av hjälp kommer. Det kan handla om en kortare eller längre tids placering beroende på bakgrund.

Det kommer ofta barn som har övergivits, misshandlats eller blivit utsatta för övergrepp. På hemmet får de möjlighet att läkas i en trygg och kärleksfull miljö och få psykologisk hjälp att bearbeta sina traumatiska upplevelser. Den dag det är dags att stå på egna ben fortsätter kontakten och hemmet är den plats dit de kan komma för stöd och vägledning.

En del av de yngre barnen kan bli adopterade av en portugisisk familj som själva inte kan få biologiska barn. På det sättet får barnet en ny kärleksfull familj.

Många av barnen är numera ungdomar och redo för att stå på egna ben. För att övergången från livet på hemmet till eget boende ska bli smidigt har de under en tid haft en fadderfamilj som följer dem även sedan de lämnat kriscentret.

Om något av barnen vill fortsätta att studera efter grundskolan får de hjälp även med detta. Vi gör vad vi kan för att barnen ska få utbildning och möjlighet att bli självförsörjande.
Flera av barnen har gått ut i livet med många goda minnen och inte minst med bättre förutsättningar att klara sig i livet än när de kom till kriscentret.

Translate »