Zambia

Zambia ligger i södra Afrika och är till ytan jämnförbart med Sverige. Landet har fått sitt namn av Zambezifloden som gränsar till Zimbabwe. Det är ett rikt land med fattiga människor.
Idag räknar Unicef med att 1,1 miljoner människor i Zambia är smittad av HIV. I de mest utsatta delarna av landet räknar man med att var fjärde vuxen är smittad. Detta får bla följden att många föräldrar inte orkar arbeta och försörja sina barn. En del barn får då klara sig på egen hand. Av 11,9 miljoner innevånare är 6,2 miljoner under 18 år. I Livingstone stöder BarnSamariten ett bebishem i en barnby för föräldralösa och övergivna barn.

Hjälp till övergivna barn i Livingstone

BEBISHEMMET I LIVINGSTONE

Bebisarna som kommer hit har övergivits och en del saknar anhöriga. Många av föräldrarna har avlidit pga Aids. På bebishemmet finns det plats för ca tjugo bebisar och tio barn i åldern två till fyra år. Huset för bebisar är byggt med två avdelningar. På varje avdelning finns flera husmammor. Det finns läkare och sjuksköterska kopplad till hemmet, även pedagoger, vaktmästare och städerskor. Varje barn behöver mycket omsorg. Det är nödvändigt med kompetent personal då många av dessa barn behöver extra mycket omsorg. Den yngsta bebisen som kom till hemmet var endast några timmar gammal. Föräldralösa bebisar berör oss alla på något sätt.

Bakgrund
I staden Livingstone har den lokala kristna organisationen Ebenezer Child Care Trust startat ett beundransvärt arbete. Projektet riktar sig till barn som direkt eller indirekt blivit drabbade av Aids. Arbetet har varit igång sedan 2001 och sker i samarbete med sociala myndigheter i staden.
En viktig del av projektet är barnbyn, Nakatindi, där vill vi ge barnen ett hem, en ljusare och tryggare framtid. Idag finns det fyra hus, ett för pojkar, ett för flickor, ett för barn 2-4 år och ett för bebisar. På området finns en härlig trädgård, stora lek-ytor och en spännande lekplats att busa och leka i.

Familjen
En grundtanke i projektet har varit att försöka skapa en ny familj för dessa övergivna flickor och pojkar. Vi tror att det mest naturliga för barn är att växa upp i familjeliknande miljöer. Familjehemstanken har visat sig mycket lyckosam eftersom man främjar barnens individualitet och förhindrar att barnen institutionaliseras. Fortlöpande så får personalen utbildning för att höja kvalitén på arbetet och förbättra miljön för dessa små barn. Så långt det är möjligt försöker personalen hålla kontakt med anhöriga, om de finns kvar i livet.
Bli fadder för bebisarna i barnbyn, 200 kr/mån

Translate »