Högtid & Minne

Högtid

När du vill uppvakta någon, beställ något av BarnSamaritens vackra ”Gåvogram”. Det kan handla om födelsedagar, bröllop, dop och konfirmationer.
Gåvogrammet sprider dubbel glädje! Mottagaren blir glad för din omtanke och samtidigt hjälper du barn i nöd! Om inget särskilt anges går din
gåva till: Där det bäst behövs.

 Minne

Du kan hedra någons minne genom att ge en gåva till BarnSamaritens hjälpverksamhet istället för att ge blommor. Vi sänder då ett minnesblad till de anhöriga. På bladet finns uppgifter om vem eller vilka som sänt in minnesgåvan. Du hedrar någons minne samtidigt som du gör en insats för barn i nöd. Om inget särskilt anges går din gåva till: Där det bäst behövs.

Så här beställer du gåvogram och minnesblad

  • Du beställer genom att klicka på det gåvogram eller minnesblad du vill ha.
  • Fyll i dina kontaktuppgifter. Om formuläret inte kommer fram, pröva en annan webbläsare.
  • Kostnaden är minst 150 kr. Du betalar in gåvan på bankgiro 901-1305  eller Swish 9011305.
  • Ange ditt namn och adress, även vem du vill uppvakta och när.
  • Du kan även ringa in din beställning på 036-37 79 00 eller
    sända din beställning via e-post till: info@barnsamariten.se
Translate »