VÄLKOMMEN

Meny

VAD ÄR BARNSAMARITEN?

BarnSamariten är en biståndsorganisation som grundades 1980. BarnSamariten vilar på en kristen värdegrund och på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
BarnSamariten är till sin juridiska form en insamlingsstiftelse

BarnSamariten bedriver sitt hjälparbete på olika platser i världen, men främst i Etiopien, DR Kongo, Zambia, Brasilien och Portugal. BarnSamariten arbetar främst för att hjälpa barn, kvinnor och familjer. Utbildning och hälsovård/sjukvård är viktiga delar i arbetet. Fadderbidrag förmedlas bla till, daghem, kriscenter, bebishem och stor tonvikt läggs vid hjälp till självhjälpsprojekt.

Vi vill vara med och påverka för en bättre värld!

SÅ HÄR ARBETAR VI

BarnSamaritens mål är att samarbeta med lokal inhemsk organisation eller församling som engagerar sig för de utsatta i samhället. Ett lokalt nätverk av brinnande människor som lever nära dem som får hjälp. På så vis uppmuntras och stärks personer på plats. Vårt mål är att gå hand i hand med våra samarbetspartners och styrka dem i deras värdefulla insats för sitt eget folk. Det är de som är ägare av projekten och BarnSamariten finns med som inspiratörer, finansiärer, rådgivare och partner. Detta är en del av det långvariga arbetet, att investera i människor, nyckelpersoner som brinner för att hjälpa.

För att människorna själva ska kunna påverka sin situation och sitt samhälle arbetar vi långsiktigt. Vi vill verka för att barn och familjer ges möjligheter att genom egen förmåga förändra sina levnadsvillkor. Hjälp till självhjälp

Varje samarbetspartner skickar regelbundna rapporter om sina projekt. BarnSamaritens projekthandläggare har regelbunden kontakt med medarbetarna. Dessa rapporter ligger ofta som grund för våra nyhetsbrev. Med jämna mellanrum besöker BS projekten på plats. BarnSamariten följer hela tiden upp arbetet i projekten för att se att pengarna går dit de ska och att de används rätt. Utbetalning kan blockeras om partnern inte uppfyller överenskommet avtal.

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL

BarnSamariten är en biståndsorganisation som har 90-konto.(Ett plusgiro/bankgirokonto som börjar på 90) Detta är en säkerhet så att insamlade medel används till hjälpverksamhet. Pengarna används till det ändamål gåvogivaren valt. All bokföring kontrolleras av auktoriserade revisorer och Svensk Insamlingskontroll.

Svensk Insamlingskontroll bevakar att minst 75 % av de insamlade medlen går till ändamålet. BarnSamariten har som ambition att så mycket som möjligt av de insamlade medlen ska gå till ändamålet. Vill du komma till Svensk Insamlingskontrolls hemsida, klicka på loggan här nedan.

HUR BÖRJADE DET?

BarnSamariten grundades 1980. Initiativtagare var Tore Kratz. På grund av sin svåra uppväxt kunde han identifiera sig med barn som fått uppleva fattigdom, misshandel och förnedring.

Tore föddes i Gällivare, 1929. När Tore var åtta år gammal blev hans pappa blind och därmed kunde han inte försörja sin familj längre. Mamman var känslokall och hård, hon förde pappan till ett ålderdomshem där han så småningom avled. Tore skickades till en uppfostringsanstalt i Kalix. Här mötte Tore den hårda verkligheten där misshandel hörde till vardagen. Tore stannande på uppfostringsanstalten till han var 15 år och minnena från denna tid satte djupa spår i hans liv. Vid 18 års ålder hamnade han i ungdomsfängelse, detta blev startskottet för ”fängelsetiden” i Tores liv. Tore försökte hela tiden fly ifrån de fängelse han satt i.

En ny dag kom i Tores liv. 1963 var han med om en händelse på fängelset som helt kom att förändra hans liv. Tore fick en dramatisk frälsningsupplevelse och blev kristen. Från denna stund började ett nytt och ljusare kapitel i Tores liv. 1964 kom han ut från fängelset som en fri man. Efter ytterligare några år träffade han sin blivande fru och de gifte sig 1967. I ganska rask takt fick de fyra barn och glädjen var stor.

1978 fick Tore och hans familj förmånen att åka till Sydamerika som missionärer. Här kom Tore åter i kontakt med fattigdomen och misären och bilderna från barndomen blev åter levande. Det var i mötet med de fattiga gatubarnen som visionen och drömmen om Barnsamariten föddes.

1997 avled Tore, men BarnSamariten lever vidare.

 

På kontoret hittar du oss

Bitte Ström
Verksamhetsledare
bitte@barnsamariten.se

Ingrid Larsson
Administration
info@barnsamariten.se

Stefan Ström
Informationskoordinator
stefan@barnsamariten.se

Christian D Moeller
Ekonom, Handläggare
christian@barnsamariten.se

Martin Larsson
Resande informatör
martin@barnsamariten.se

Detta är vår styrelse

Samtliga representanter i BarnSamaritens styrelse har längre eller kortare erfarenhet av missions och biståndsarbete i andra länder.
Styrelsen har fyra till fem protokollförda sammanträde per år. Varje styrelseledamot deltager på ideell basis.
Styrelsen styr och leder arbetet utifrån de stadgar som ligger till grund för verksamheten.
Om du vill kontakta styrelsen maila till: info@barnsamariten.se

Kerstin Kratz
Ordförande

Christian D. Moeller
Ekonomi

Margareta Rydström
Ledamot

Britt-Marie Ström
Verksamhetsledare

Eduardo Serafim Souza
Ledamot

Ann Kristin Moeller
Ledamot

ÅRSBERÄTTELSE OCH STADGAR

Här kan du läsa BarnSamaritens årsberättelse. Du kan följa med från land till land och se hur respektive projekt utvecklats under året som gått. Texten varvas med nytagna bilder från varje plats. Hoppas att du skall finna informationen intressant.
Du kan även läsa BarnSamaritens stadgar här.

ÅRSREDOVISNING 2019 – tidning

BARNSAMARITENS STADGAR

VÅRA RESANDE INFORMATÖRER OCH KALENDER

BarnSamariten reser kontinuerligt runt och besöker olika platser i Sverige. Vi besöker kyrkor, secondhand-butiker och företag. På olika typer av samlingar försöker vi informera och inspirera svenskar att sträcka en hjälpande hand till nödställda barn och familjer i Etiopien, DR Kongo, Zambia och Brasilien. Vi har fått förmånen att återkomma till många platser. Här nedan kan du läsa några korta rader om våra informatörer.
Läs vilka platser vi besöker den närmaste tiden: Kalender 

Martin Larsson kommer från Skövde och är vår senaste informatör. Martin har arbetat som pastor och har erfarenhet av biståndsarbete. Han är en god kommunikatör och vi rekommenderar honom för olika typer av samlingar. Martin har företag som speciell inriktning.

Sedan april 2000 har Stefan Ström varit resande informatör för BarnSamariten. Under dessa år har Stefan byggt ett stort kontaktnät med kyrkor, secondhand-butiker och företag.
Stefan är bosatt i Bankeryd och arbetar som insamlingskoordinator

Lennart Andersson kommer från Bankeryd i Småland och han har rest för BarnSamariten och besökt flera församlingar i Sverige. Lennart är i sina bästa år och är en väldigt uppskattad talare och förkunnare och han har ett speciellt hjärta för Norrland. Det är många som tycker om Lennarts personliga och hjärtliga stil. Lennart varvar allvar och humor när han talar och sjunger.

David Åström är en väldigt uppskattad sångare och musiker. Han har genom åren besökt åtskilliga samlingar för BarnSamaritens räkning. Ofta reser han tillsammans med sin fru Sarah. De bor i Arvika.

Våra informatörer

Martin Larsson
Informatör
martin@barnsamariten.se

Lennart Andersson
Informatör
lenn.a@telia.com

Stefan Ström
Insamling
stefan@barnsamariten.se

David Åström
Informatör/musiker

ALLA BEHÖVS!

BarnSamariten finansieras uteslutande genom insamlade gåvor, främst från privatpersoner, men också från kyrkor, skolor, föreningar, företag och Second Hand-butiker.

För BarnSamariten är den enskilda gåvogivaren väldigt viktig. Vi har sett att det finns behov av att delge information och ge rapporter från våra projekt så att gåvogivaren känner sig inspirerad att fortsätta. Vi hoppas att varje gåvogivare ska se att just de är viktiga för att hjälpen skall nå till de behövande. Tack vare våra trogna gåvogivare vågar vi ta nya steg och gå in i nya projekt. Vårt arbete bygger på den enskilde gåvogivarens trohet.
Genom ett bidrag på vårt plusgiro 90 11 30-5, bankgiro 901-1305 eller swish 9011305 hjälper Du oss att hjälpa. Tack på förhand!

Din trygghet är vårt ansvar

Vi på BarnSamariten är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vill vi informera dig om en viktig och positiv förändring.

Den 25 maj började en ny EU-förordning, som handlar om hantering av personuppgifter, att gälla i Sverige. GDPR är en EU förordning som ersatt Personuppgiftslagen (PUL). Med anledning av detta har vi tagit fram en ny personuppgiftspolicy och uppdaterat våra allmänna villkor kring personuppgiftshantering.

I policyn kan du ta del av hur vi sparar din personliga information. Vi behandlar bland annat ditt namn och din adress främst för att du ska kunna få informationsmaterial från oss då du anmält dig som gåvogivare eller är läsare av nyhetsbreven.
Läs mer om vår policy på:
GDPR BARNSAMARITEN

Translate »